• Address: 78-460 Łeknica

Cmentarz ewangelicko–katolicki w Łeknicy powstał w wieku XIX. W zachodniej części cmentarz ogrodzony jest murkiem, we wschodniej i południowej części szpalerem świerków. W pozostałościach cmentarza odnaleźć można kilka ewangelickich nagrobków, 4 katolickie groby z II poł. XX w., a także kamienną tablicę z wyrytym napisem.

Pomorze Zachodnie (The West Pomerania) | mobile app

App Pomorze Zachodnie (The West Pomerania) mobile app

You will not get lost on the route with us! In our application you will find a detailed map of routes and excursions, interesting places and events, 360 panoramas and much, much more!