• Address: Wolności, 73-200 Choszczno

Głaz znajduje się w pięknym otoczeniu przyrody, na wybrukowanym podwyższeniu. Znajdują się na nim dwie tablice upamiętniające. Pierwsza, na 25-lecie wyzwolenia Choszczna o następującej treści: "W XXV rocznicę wyzwolenia powiatu choszczeńskiego tym, którzy przywrócili te ziemie Macierzy. Społeczeństwo ziemi choszczeńskiej. Choszczno, luty 1970 rok". Druga upamiętnia 50-lecie powojennego Choszczna: "W 50-lecie powojennego Choszczna - mieszkańcy ziemi choszczeńskiej."

Related routes

Pomorze Zachodnie (The West Pomerania) | mobile app

App Pomorze Zachodnie (The West Pomerania) mobile app

You will not get lost on the route with us! In our application you will find a detailed map of routes and excursions, interesting places and events, 360 panoramas and much, much more!