• Address: 73-260 Sarnik

Pałac w Sarniku został wzniesiony w 1898 roku. Jego fundatorami była rodzina Wedlów, do której wówczas należała wieś. Za czasów swojej świetności pałac był wielką reprezentacyjną budowlą z elementami renesansowymi i barokowymi. Pałac użytkowany był do lat 50-tych XX wieku, później popadł w ruinę. Ruiny znajdują się na terenie dużego parku z zabytkowym drzewostanem. Na terenie parku znajdują się również pozostałości fontanny ogrodowej. Obecnie znajduje się w rękach prywatnych.

Related routes

Pomorze Zachodnie (The West Pomerania) | mobile app

App Pomorze Zachodnie (The West Pomerania) mobile app

You will not get lost on the route with us! In our application you will find a detailed map of routes and excursions, interesting places and events, 360 panoramas and much, much more!