• Address: 78-450 Sępolno Małe

Cmentarz ewangelicki w Sępolnie Małym powstał w XIX w. Otoczony szpalerem świerków. Wśród pozostałości po cmentarzu odnaleźć można układ nagrobków wraz z metalowymi krzyżami i i płytami nagrobnymi.

Pomorze Zachodnie (The West Pomerania) | mobile app

App Pomorze Zachodnie (The West Pomerania) mobile app

You will not get lost on the route with us! In our application you will find a detailed map of routes and excursions, interesting places and events, 360 panoramas and much, much more!