• Address: Dziwnów

Jezioro Koprowo jest największe na Pojezierzu Wolińskim. Obejmuje powierzchnię 481,34 ha. Jest to jednak płytki zbiornik, maksymalna głębokość to 3,1 m. Dno jeziora znajduje się w kryptodepresji. Koprowo należy do zbiorników przybrzeżnych, co oznacza, że dawniej była to zatoka morska. Przez akwen przepływa Lewieńska Struga, łącząca jeziora Pojezierza Wolińskiego z Zalewem Kamieńskim.

Koprowo przypomina swym kształtem elipsę, rozciągniętą w kierunku południkowym. Dno jest muliste, zaś linia brzegowa jest dość wyrównana. Brzegi są trudno dostępne, co wynika z podmokłości i zarośnięcia trzciną oraz oczeretem, który rośnie także na podwodnych górkach zbiornika. Akwen powoli zarasta i zanika, już 12% powierzchni jeziora jest pokryte roślinnością. We wschodniej części była niegdyś zatoka, która przekształciła się w bagnisty ląd z trzcinowiskami. W czasie tzw. cofki, kiedy w wyniku północnych wiatrów wlewają się słone wody do Zalewu Kamieńskiego, również Koprowo otrzymuje zasób wód morskich. Wtedy też obszar w okolicy jeziora jest zalewany. 

Mimo iż wody tego akwenu są pozaklasowe, wędkarze cenią sobie tutejsze łowiska. Występuje tu ponad 30 gatunków ryb. Wśród nich są okoń, płoć, leszcz, śledź, i flądra, a także węgorz, szczupak, sandacz, miętus, troć wędrowna i łosoś. Koprowo nawet przy swej niedostępności z brzegów kusi szlakiem kajakowym. Prowadzi on przez Pojezierze Wolińskie do Zalewu Kamieńskiego i Bałtyku. Dla amatorów aktywnego wypoczynku warto polecić też pole golfowe, znajdujące się w pobliskim Kołczewie.

Related routes

Pomorze Zachodnie (The West Pomerania) | mobile app

App Pomorze Zachodnie (The West Pomerania) mobile app

You will not get lost on the route with us! In our application you will find a detailed map of routes and excursions, interesting places and events, 360 panoramas and much, much more!