• Adres: Ronica

Inne

  • Położenie:

    Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Bukowa Góra znajduje się ok. 1 km na północ od miejscowości Ronica, w gminie Golczewo, w powiecie kamieńskim. Położony jest w obrębie działki ewidencyjnej nr 15, na terenie oddziału leśnego nr 279 Nadleśnictwa Rokita. Najłatwiej dojechać z Golczewa drogą na południowy-zachód w kierunku miejscowości Kłęby. Ok. 1,5 km za wsią i 500 m za mostem należy skręcić na północ. Droga ta prowadzi do Ronicy. Przed zabudowaniami jest kolejna droga na północ, która wiedzie do Bukowej Góry. Ewentualnie można jechać z Golczewa drogą nr 108 na zachód do Kretlewa. Przed zabudowaniami jest droga na południe do Ronicy. Bukowa Góra znajduje się ok. 1,5 km od tego skrzyżowania.

Bukowa Góra została objęta ochroną jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy Uchwałą Nr XVII/103/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2004 r. Celem ochrony jest zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych wzgórza kemowego, porośniętego starym drzewostanem bukowym. Obejmuje powierzchnię 8,73 ha.

Bukowa Góra wyróżnia się w okolicznym krajobrazie pól. To niewielkie wzgórze kemowe porośnięte jest buczyną, której wiek szacuje się na ok. 145 lat. W warstwie runa spotkać można między innymi konwalijkę dwulistną i szczawik zajęczy. Drzewa ze względu na swój wiek mają dużo dziupli. Stanowią one miejsce bytowania i gniazdowania wielu gatunków ptaków. Zaobserwowano tu na przykład różne gatunki dzięciołów, sowę uszatą i gołębia siniaka.

Wzdłuż wschodniej granicy zespołu przyrodniczo-krajobrazowego prowadzi droga z Ronicy do Kretlewa. Dzięki niej można zobaczyć z bliska Bukową Górę. Warto jednak przyjrzeć się także z daleka temu miejscu, gdyż stanowi bardzo ciekawą i malowniczą dominantę w krajobrazie.

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!