• Adres: Ronica

Bukowa Góra została objęta ochroną jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy Uchwałą Nr XVII/103/04 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 30 czerwca 2004 r. Celem ochrony jest zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych wzgórza kemowego, porośniętego starym drzewostanem bukowym. Obejmuje powierzchnię 8,73 ha.

Bukowa Góra wyróżnia się w okolicznym krajobrazie pól. To niewielkie wzgórze kemowe porośnięte jest buczyną, której wiek szacuje się na ok. 145 lat. W warstwie runa spotkać można między innymi konwalijkę dwulistną i szczawik zajęczy. Drzewa ze względu na swój wiek mają dużo dziupli. Stanowią one miejsce bytowania i gniazdowania wielu gatunków ptaków. Zaobserwowano tu na przykład różne gatunki dzięciołów, sowę uszatą i gołębia siniaka.

Wzdłuż wschodniej granicy zespołu przyrodniczo-krajobrazowego prowadzi droga z Ronicy do Kretlewa. Dzięki niej można zobaczyć z bliska Bukową Górę. Warto jednak przyjrzeć się także z daleka temu miejscu, gdyż stanowi bardzo ciekawą i malowniczą dominantę w krajobrazie.

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!