• Adres: Samlino

Inne

  • Położenie:

    Bór Samliński położony jest w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w obrębach ewidencyjnych Samlino i Benice w gminie Golczewo, w powiecie kamieńskim. Stanowi część kompleksu leśnego w Nadleśnictwie Rokita, między Golczewem na południu, Mechowem na wschodzie, Krzepocinem na północy i Niemicą na zachodzie. Przez rezerwat prowadzą leśne drogi z Mechowa, Niemicy i Benic.

Bór Samliński został uznany jako rezerwat Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 10 marca 2015 r. Obejmuje obszar 55,26 ha. Ochronie podlegają różne typy zbiorowisk leśnych, wykazujących wiele cech naturalności. Są to głównie bory i lasy bagienne oraz bory wilgotne. Występują tu także liczne stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin. Spotkać tu można między innymi trzęślicę modrą, siódmaczka leśnego, śmiałka pogiętego, tojeść pospolitą, czy wietlicę samiczą. Warto zaznaczyć, iż jest to również miejsce zajmowane od lat 70. XX wieku przez bielika.

Rezerwat nosi imię Henryka Zięciaka. Jest to emerytowany już leśniczy Leśnictwa Samlino. Przez wiele lat pracy w Lasach Państwowych angażował się również w lokalną ochronę przyrody, a szczególnie bielików. Uratował niegdyś i odchował ranne pisklę bielika, które wypadło z gniazda. Zajmował się także inwentaryzacją roślin chronionych i starał się o utrzymanie różnych form ochrony przyrody w granicach leśnictwa. Często był przewodnikiem i nauczycielem dla gości, odwiedzających ten teren. Z dużym poczuciem humoru i ogromną wiedzą opowiadał o przyrodzie i potrzebie jej ochrony. Dlatego też wnioskodawcy utworzenia rezerwatu zdecydowali się, by właśnie Henryk Zięciak został patronem tej ostoi przyrody.

 

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!