• Adres: Kamień Pomorski

Zatoka Pomorska i Dziwna to obszar specjalnej ochrony ptaków, obejmujący 12506,9 ha powierzchni. Brzegi Dziwny, zalewu oraz Jeziora Koprowo są zmeliorowane i porasta je szeroki pas szuwarów. Prowadzona jest tu ekstensywna gospodarka łąkarska, sprzyjająca zachowaniu i utrzymaniu siedlisk cennych gatunków ptaków. Nie występują tu większe kompleksy leśne, jedynie spotkać można niewielkie kępy drzew nad brzegami wód i wśród łąk.

Obszar ten stanowi ważną ostoję dla ptaków wodno-błotnych na polskim wybrzeżu. Stwierdzono co najmniej 26 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 8 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Jest to miejsce lęgowe ohara, krakwy, perkoza dwuczubego, płaskonosa, błotniaka zbożowego, kani rudej, jarzębatki i wodniczki. W okresie migracji ostoja stanowi miejsce odpoczynku dla łabędzia krzykliwego, gęsi zbożowej i białoczelnej. Latem pierzą się stada gęgaw (200-250 osobników). Zimą gromadzą się zaś stada bielaczka i nurogęsi.

Zatoka Pomorska i Dziwna to obszar idealny dla amatorów awifauny. Można obserwować wiele cennych gatunków ptaków o każdej porze roku. Można robić to stacjonarnie, ale warto też skorzystać ze szlaków rowerowych, między innymi z Kamienia Pomorskiego na Wyspę Chrząszczewską, pieszych oraz kajakowych.

 

Powiązane trasy

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!