Inne

  • Położenie:

    Łąki Skoszewskie rozciągają się między Gąsierzynem (powiat goleniowski, gmina Stepnica), Żarnowem (powiat goleniowski, gmina Stepnica) oraz Skoszewem (powiat kamieński, w gmina Wolin). Od zachodu, naturalną granicę wyznacza linia brzegowa Zalewu Szczecińskiego. Obszar łąk znajduje się na południe od Zatoki Skoszewskiej.
    Południowo-wschodnie rubieże łąk leżą na terenie Puszczy Goleniowskiej, natomiast zachodni fragment tego obszaru jest częścią Parku Natury Stowarzyszenia na Rzecz Wybrzeża.

    Do Łąk Skoszewskich najlepiej dostać się jadąc od Stepnicy, do której można dostać się m.in. komunikacją autobusową ze Szczecina.
    Jeśli zaś chodzi o trasę samochodową, to ok. 30 km za Goleniowem należy zjechać na drogę prowadzącą do Zalewu Szczecińskiego.

Łąki Skoszewskie to rozległe, głównie bagniste tereny o powierzchni ponad 9000 ha. Obszar ten przecinany jest licznymi kanałami oraz rowami. Występują na nim liczne torfowiska.

Teren łąk objęty jest programem Natura 2000 m.in. ze względu na występowanie rzadkich gatunków roślin takich jak: woskownica europejska, długosz królewski, wiciokrzew pomorski, goryczka wąskolistna, gółka długoostrogowa oraz mchy brunatne i torfowce.
Ponadto we wspomnianych kanałach i rowach występuje wiele gatunków ryb, które znajdują się pod ścisłą ochroną gatunkową. Są to m.in. koza pospolita, głowacz białopłetwy oraz piskorz.

Ponadto na terenie Łąk Skoszewskich położona jest ważna (w skali krajowej) ostoja ptasia - występują tutaj bowiem takie gatunki ptaków jak: bielik, błotniak zbożowy, kania czarna i ruda, derkacz, gąsiorek, zimorodek i żuraw.

Na terenie łąk znajduje się las olchowo-sosnowy oraz pomniejsze, drobne laski i zagajniki. Największy kompleks leśny stanowi oddzielny rezerwat "Czarnocin", niestety jest on niedostępny dla turystów.

Dzięki współpracy przyrodników pasjonatów polskich i holenderskich, w ramach proje
ktu "Odra Delta Nature Park: Demonstrating Active Nature Managment As A Path To Suistainable Development", w 2005 roku, na terenie Łąk
Skoszewskich (za kanałem Czarnocińskim) został utworzony Park Natury, na terenie którego poza wymienionym wcześniej ptactwem i unikatową roślinnością turyści mogą napotkać również koniki polskie oraz długowłose krowy rasy Scottish Highland oraz Limousine. Ci wielcy roślinożercy zostali ściągnięci na Łąki Skoszewskie w celu przywrócenia równowagi w ekosystemie, po tym jak w latach 80, po upadku miejscowego PGR-u, łąki zaczęły zarastać roślinnością nieprzyjazną m.in. dla ptactwa i małych bezkręgowców.

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!