• Adres: Wałcz

Inne

  • Położenie:

    Jezioro Zamkowe znajduje się w południowej części miasta Wałcz, w powiecie wałeckim, między drogą krajową nr 10 a drogą wojewódzką 178.

Jezioro Zamkowe, o powierzchni 133 ha, osiąga głębokość maksymalną aż 41 m, zaś jego średnia głębokość wynosi ok. 12,9 m. Linia brzegowa jest stosunkowo regularna, o wydłużonym kształcie, który na północy wcina się w tereny miasta Wałcz. Obwód jeziora ma prawie 11 km. Od strony południowej akwen ma dopływ z pobliskiego bagna oraz odpływ w części północnej, który za pomocą krytego kanału, przepływa przez miasto i łączy się z odpływem jeziora Raduń. Po północnej stronie umiejscowiona jest przystań żeglarska, w okolicy której przebiega droga krajowa nr 10. Linia brzegowa na terenie miasta jest zabudowana budynkami, w pozostałej części jezioro otoczone jest przez łąki, tereny rolne i działki rekreacyjne.

Bliskość miasta sprawia, iż mieszkańcy Wałcza chętnie wypoczywają nad wodami jeziora. Razem z licznymi parkami i terenami zielonymi miasta tworzy piękną panoramę i jest idealnym miejscem do wytchnienia od codzienności. Dzięki wspomnianej wcześniej przystani oraz zgodzie na używanie jednostek pływających, napędzanych silnikami spalinowymi, jest ważnym miejscem sportu i rekreacji dla okolicznej ludności. W latach 80 XX w. Jezioro Zamkowe było zanieczyszczone, jednak sukcesywnie z roku na rok stan wód ulega poprawie, m.in. dzięki urządzeniom napowietrzającym. Od 2003 r. akwen jest zarybiany m.in. szczupakami, okoniami, karpiami, sandaczami oraz węgorzami i pozostaje pod opieką koła Polskiego Związku Wędkarskiego Wałcz-Miasto. Wędkarze znajdą tu więc wiele atrakcyjnych miejsc do połowu ryb. W bezpośrednim sąsiedztwie jeziora, przy ul. Orlej 11, można zwiedzić zbudowany na początku XX w. w stylu neogotyckim kościół św. Antoniego, pierwotnie będący świątynią protestancką, po wojnie przekształcony w miejsce kultu wyznania rzymskokatolickiego.

Powiązane trasy

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!