• Adres: 78-520 Stawno

Obelisk znajduje się w środku powiatu drawskiego. Miejsce to zostało matematycznie wyliczone. Grupa zapaleńców była pomysłodawcą utworzenia tego geodezyjnego stanowiska edukacyjnego. 15 września 2012 r. umieszczono tu granitowy słup o wadze 1000 kg. Wystaje 90 cm nad ziemię i jest zagłębiony 110 cm w ziemi. Ma przekrój 40 na 40 cm. Na górze znajduje się róża wiatrów, precyzyjnie wskazująca strony świata. Na ścianach bocznych zobaczyć zaś można herb powiatu, współrzędne płaskie i geograficzne położenia punktu, mapa powiatu z zaznaczonym środkiem i napisem STAWNO oraz napis: wielofunkcyjny punkt osnowy geodezyjnej – środek powiatu drawskiego. W ramach stanowiska edukacyjnego ustawiono także tablice informacyjne o punktach osnowy geodezyjnej, o granicach i znakach granicznych, o powstaniu i realizacji pomysłu - środek powiatu. Poza tym umieszczono przykłady stabilizacji różnymi znakami geodezyjnymi, przekroje posadowienia znaków geodezyjnych z podcentrem oraz wieżę triangulacyjną, pełniącą rolę także punktu widokowego. Dodatkowo ustawiony jest także stół z ławami, służący odwiedzającym to ciekawe miejsce.

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!