Inne

  • Położenie:

    Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Zalew Szczeciński położony jest na terenie gmin: Goleniów, Stepnica, Międzyzdroje, Wolin, Nowe Warpno, Police oraz miasta Świnoujście i obejmuje polskie obszary morskie będące wodami wewnętrznymi. Wokół akwenu przebiegają: droga wojewódzka nr 114 oraz nr 111, a także droga ekspresowa S3, będąca fragmentem międzynarodowej trasy E65. Przebiega również tędy Szlak rowerowy wokół Zalewu Szczecińskiego.

Obszar Ochrony Ptaków Natura 2000 Zalew Szczeciński zajmuje powierzchnię 472 km2. Obejmuje on polską część Zalewu Szczecińskiego – największego akwenu w naszym kraju (410 km2) wraz z terenami doń przyległymi - lasami, łąkami, pastwiskami i gruntami ornymi. Zalew Szczeciński jest zatoką Morza Bałtyckiego w jego południowej części. Zatoka ta jest odseparowana od Morza wyspami Uznam i Wolin. Do akwenu wpadają rzeki: Odra, Wkra i Piana. Ostoja rozciąga się na teren Roztoki Odrzańskiej i Ujścia Odry Zachodniej w okolicach Polic, gdzie obejmuje wyspy: Karw Wielki, Długi Ostrów i Radzin. Poza wodami Zalewu w skład Ostoi wchodzą: Jezioro Nowowarpieńskie, łąki w okolicach Nowego Warpna i Warnołęki, pas przybrzeżny Puszczy Wkrzańskiej, Struskie Bagna na południe od Trzebieży oraz przyujściowy odcinek Odry wraz z kilkoma wyspami w powiecie polickim. W okolicach Wolina natomiast do akwenu przylegają rozległe pola uprawne oraz półwysep Rów, stanowiący część wyspy Wolin. Położony na wschodnim brzegu Zalewu Szczecińskiego Basen Czarnociński jest jednym z  najbogatszych w torfowiska rejonów północno-zachodniej Polski. Teren ten położony jest na styku środowisk słodko- i słonowodnych i ma istotne znaczenie dla ryb występujących na tym obszarze. Leży on na szlaku wędrówek tarłowych wielu gatunków ryb. Ostoja Zalew Szczeciński jest jedną z najważniejszych w Polsce ostoi ptaków wodno-błotnych, a przede wszystkim stanowi schronienie dla tych migrujących i zimujących. Miejsce to należy do głównych krajowych ostoi lęgowych takich gatunków, jak: perkoz dwuczuby, ohar i gęgawa. Jest to także istotne miejsce żerowania i odpoczynku tego ptactwa. Spotkać można tutaj piękne, migrujące łabędzie krzykliwe, gęsi zbożowe czy mewy małe oraz zimujące kormorany czarne czy nurogęsi. Tereny przyległe do Zalewu znajdujące się w granicach obszaru Natura 2000 stanowią ważne żerowisko dla gęsi, łabędzi, ptaków siewkowych i szponiastych oraz lęgowisko m.in. dla bielika i derkacza. Poza tym to bardzo urokliwe tereny pozwalające na uprawianie sportów wodnych i ciekawe spędzanie czasu nad brzegami Zalewu Szczecińskiego, szczególnie w okresie letnim. Jest to akwen bogaty w atrakcje turystyczne z licznymi przystaniami jachtowymi, plażami i rozwiniętą turystyką wodną. Wokół Ostoi znajdują się miejsca prawem chronione, tak jak np. Woliński Park Narodowy, obszary Natura 2000 Ujście Odry i Zalew Szczeciński, Wolin i Uznam, rezerwaty przyrody: Czarnocin i Białodrzew Kopicki oraz użytek ekologiczny Łysa Wyspa.

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!