• Adres: ul. Armii Krajowej, Kołobrzeg

Koszaliński artysta Zygmunt Wujek wyrzeźbił 2,8-metrową postać arcybiskupa Marcina Dunina - Sulgustowskiego w piaskowcu. Odsłonięcia i poświęcenia pomnika u stóp kołobrzeskiej bazyliki dokonał prymas Józef Glemp w 1990 roku. Prymas Polski z lat 1831 - 1842, jako biskup oraz metropolita poznański i gnieźnieński, wszedł w konflikt z władzami w protestanckich Prusach. Opowiadał się za przestrzeganiem zasady, aby dzieci pochodzące z małżeństw mieszanych katolicko-protestanckich, bez względu na płeć, były wychowane w wierze katolickiej. Władze pruskie chciały wprowadzić regułę, według której dziewczynki w takich rodzinach należało by wychowywać w wierze matki, a chłopców - w wierze ojca. Za niepodporządkowanie się zaleceniom władz bp Marcin Dunin został aresztowany i zesłany na 10 miesięcy do twierdzy kołobrzeskiej. Pod oknem kamienicy w rynku, gdzie spędzał areszt domowy, gromadziły się tłumy katolików polskich i niemieckich. Jego przymusowy pobyt w Kołobrzegu na przełomie lat 1839/1840 spowodował wzrost nastrojów antyniemieckich w Wielkopolsce.

Powiązane trasy

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!