Inne

  • Dla dzieci
  • Położenie:

    Budynek spichlerza znajduje się na terenie starego miasta, przy skrzyżowaniu ulicy Jeziornej z ulicą Kolejową.

Dawny spichlerz zbożowy powstał w drugiej połowie XIX wieku. Jest to trzykondygnacyjny budynek z dwuspadowym dachem. Jest wybudowany z czerwonej cegły. Do 2004 roku obiekt pozostawał w stanie ruiny. Wówczas gmina Drawno odkupiła spichlerz od ówczesnego właściciela - Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Dzięki pozyskanym środkom unijnym przeprowadzono rewitalizację spichlerza. W 2007 roku odnowiony obiekt został oddany do użytku i bez wątpienia stał się ozdobą Drawna.

Ciekawostką jest fakt, że w czasie remontu spichlerza znaleziono dokument datowany na kwiecień 1874 roku. Dokument prawdopodobnie podczas budowy spichlerza został umieszczony w słupie. Rękopis w języku niemieckim okazał się być wyciągiem z protokołu posiedzeń Królewskiego Sądu Okręgowego dla obszarów leśnych. Sporządzony protokół dotyczył kradzieży mienia, prawdopodobnie chrustu na opał o wartości 2 srebrnych groszy.

Obecnie w spichlerzu znajduje się Centrum Informacji Turystycznej, które zajmuje się promocją gminy Drawno. Jest to jednostka miejska. W spichlerzu organizowane są wystawy, wernisaże, odczyty oraz spotkania i zajęcia edukacyjne. W spichlerzu znajduje się również Galeria Pamiątek Ziemi Drawieńskiej. W galerii gromadzone są eksponaty historyczne. Galeria pełni funkcję lokalnego muzeum. Wyeksponowano tam stare fotografie i pocztówki Drawna sprzed 1945 r., a także XIX-wieczne listy kupieckie. W Galerii można również zobaczyć dawne narzędzia rolnicze, sprzęt codziennego użytku oraz militaria. Ekspozycję wzbogacają zbiory ceramiki z okresu średniowiecza. Inicjatorzy galerii prowadzą zbiórkę eksponatów i pamiątek związanych z Drawnem. Dzięki temu kolekcja galerii ciągle się powiększa. W Galerii można kupić pamiątki i gadżety związane z ziemią drawieńską.

 

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!