Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest kościołem parafialnym. Prawdopodobnie pochodzi on w 1338 r., podczas panowania Wedlów. Kościół reprezentuje obecnie styl gotycki. Początkowo była to budowla jednonawowa. W wyniku przebudowy w połowie XV w. kościół otrzymał nowy wygląd, dobudowano nawy boczne. Później dobudowano kaplicę boczną, zakrystię i organy. Wieżę kościoła dobudowano dopiero w 1505 r. Kościół był wielokrotnie niszczony przez pożary, które trawiły miasto. W 1644 r. wieża została spalona, 1689 r. po pożarze z kościoła pozostały jedynie mury, a w 1776 r. ponownie spłonęła wieża kościoła. Przy odbudowie kościoła po 1689 r. nadano jego wnętrzu wystrój protestancki. A już w roku 1857 biskup wrocławski powołał tu parafie rzymskokatolicką. Działania wojenne dosyć mocno odbiły się na architekturze Świdwina, ucierpiał także kościół mariacki. Świątynie została prawie całkowicie zniszczona. Udało się ją jednak odbudować dzięki staraniom założonego przez parafian Komitetu Odbudowy Kościoła. Jednakże nie udało się odbudować wieży w takim kształcie i wielkości jakie przedstawiała przed wojną. Kościół odrestaurowano. Świątynię pokrywa dach dwuspadowy, nad którym góruje wieża zwieńczona czterospadowym barokowym hełmem pokrytym miedzią. Świątynie otacza pięcioprzęsłowe obejście, zwieńczone czteroramiennymi gwiaździstymi sklepieniami. Budynek wparty jest ośmioma filarami międzynawowymi. Okna świątyni zakończone są ostrołukowo. Wieża kościoła ma cztery kondygnacje i przedstawia wygląd charakterystyczny dla tego typu budowli brandenburskich. To znaczy, że od zachodu jest szersza od nawy głównej. Kondygnacje wieży ozdobione są blendami zakończonymi pionowymi polami zwieńczonymi ostrymi łukami. Kościół po jego ostatnim zniszczeniu wymagał wiele pracy. Wyremontowano dach, odbudowano wieżę, zagospodarowano plac przykościelny. Przed głównym wejściem znajduje się, ustawiona wówczas, figura Maryi. Wnętrze kościoła zyskało również nowy blask. Zamontowano nowe ławki, odmalowano ściany, wstawiono witraże, wyremontowano dzwon. W 2011 r. wybudowano kaplicę przykościelną Matki Bożej Niepokalanej w miejscu tzw. Groty Matki Bożej. Kościół jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Boczne wejście nie zawiera progu.

Powiązane trasy

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!