• Adres: Turze

Miedwie jest jednym z największych jezior w województwie zachodniopomorskim, a dokładniej – drugim, a w skali kraju mieści się na piątym miejscu pod względem powierzchni. Ten tytuł uzyskuje dzięki kształtowi wydłużonej rynny o długości 15,5 km oraz powierzchni 36,8 km2, a linia brzegowa przybiera imponującą długość 39 km. W najgłębszym miejscu dno jest usytuowane na głębokości 42 m. Ciekawostką jest fakt, że dno jeziora stanowi kryptodepresję, ponieważ jezioro leży na wys. 14 m n.p.m., więc jego dno leży poniżej dna przybrzeżnego pasa Bałtyku. Jezioro ma bardzo ważne znaczenie nie tylko ze względu na swoje walory turystyczne i przyrodnicze, ale jest też zbiornikiem wody pitnej dla Szczecina. Wody tego jeziora są objęte ochroną sieci Natura 2000.

Ekosystem, w którego skład wchodzi Miedwie oraz wilgotne łąki i żyzne gleby wokół, bardzo sprzyja ostojom ptactwa wodnego. Mieszkańcami tych terenów są nie tylko ptaki bytujące na stałe, ale również żerujące czasowo lub nawet zimujące nad jeziorem. Warte szczególnej uwagi są wędrujące ptaki wodno-błotne. Spośród bogatej ilości gatunków ptaków, należy wyróżnić wodniczkę, którą można spotkać praktycznie tylko w południowej części jeziora, w okolicach miejscowości Turze. Spotkać można także czajki, żurawie, bociany białe, kokoszki, łyski, bąki, perkozy dwuczube, łabędzie nieme. Mieszkańcami jeziora w okresie pozalęgowym są głównie gęsi, żurawie czy mewy. Kaczki różnego rodzaju również często bytują nad wodami Miedwia. W wodach jeziora można spotkać m.in. sieję miedwiańską, szczupaka, okonia, płoć, sielawę itp. Stany czystości wód Miedwia oceniane są na umiarkowane. W czasie II wojny światowej nad jeziorem była umiejscowiona niemiecka torpedownia, a po wojnie swoją bazę miała tu Armia Czerwona. Od tego czasu stan wód ulega poprawie, dzięki rozwiniętemu programowi oczyszczania wód.

Na północnych brzegach, w miejscowościach Morzyczyn i Zieleniewo, skupia się potencjał turystyczny Jeziora Miedwie. Znajduje się tu promenada “Ścieżka edukacyjna jeziora Miedwie”. W jej skład wchodzi 9 pomostów, w tym jedno molo o długości 150 m, punkty widokowe, ławki, „poidełko”, aleje spacerowe w “Parku Przyrody”, skatepark, plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki koszykowej, stoły do ping-ponga oraz amfiteatr. Muszla koncertowa ma kształt wyłaniającego się z wody żagla. Poza tym znajdują się tu także przystanie żeglarskie, port oraz wypożyczalnie sprzętu wodnego. W pozostałych miejscowościach wokół akwenu również dostępne są kąpieliska i wypożyczalnie sprzętu wodnego. Na wodach akwenu można uprawiać, poza żeglarstwem, między innymi windsurfing, kitesurfing, nurkowanie i kajakarstwo. Miedwie jest także rajem dla wędkarzy oraz dla miłośników turystyki pieszej i rowerowej. Wokół jeziora poprowadzonych jest bowiem wiele szlaków turystycznych, również w przylegającej do zbiornika Puszczy Goleniowskiej.

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!