• Adres: Ramlewo

Inne

  • Położenie:

    Pomnik przyrody bożodrzew gruczołkowaty znajduje się w miejscowości Ramlewo, w gminie Gościno, w powiecie kołobrzeskim. Wieś położona jest przy drodze nr 6. Drzewo rośnie w parku podworskim, usytuowanym w południowej części Ramlewa.

Bożodrzew gruczołkowaty został objęty ochroną jako pomnik przyrody Uchwałą nr XL/271/06 Rady Gminy Gościno z dnia 29.06.2006 r. Drzewo to ma wysokość 12 m i obwód pnia 294 cm. Jest to roślina ozdobna, pochodząca z Chin. Od XVIII wieku uprawia się ją także w Europie i Ameryce Północnej. W Polsce występuje przede wszystkim w zachodniej części kraju. Bożodrzew gruczołkowaty jest jednak gatunkiem inwazyjnym i stanowi zagrożenie dla rodzimej flory. Dlatego też obecnie są ograniczone możliwości sadzenia tej rośliny. 

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!