Inne

  • Położenie:

    Hangar stoi na lotnisku, znajdującym się na południowo-zachodnim skraju Rogowa.

Hangar jest pozostałością po dawnej bazie lotniczej niemieckiej Luftwaffe. Na przybrzeżnym lotnisku stacjonowały wodnosamoloty. Na terenie bazy powstały oficerskie domki, koszarowce. Całość kompleksu była ściśle tajna. Wodnosamoloty bazowały w ogromnych hangarach. Do dziś zachowała się większość infrastruktury, między innymi: kotłownie, drogi dojazdowe i place manewrowe zbudowane z charakterystycznych płyt betonowych. Przetrwały także koszarowce, budynki magazynowe, spadochroniarnia, wieża obserwacyjna, siedziba komendantury lotniska i budki strażnicze. Większość obiektów jest jednak w złym stanie. Po II wojnie światowej w Rogowie stacjonowały różne jednostki. Ostatnią z nich rozformowano pod koniec 1998 roku. Od 2005 roku w hangarze ma swoją siedzibę Muzeum Lotnictwa i Techniki Militarnej.

Powiązane trasy

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!