Hangar jest pozostałością po dawnej bazie lotniczej niemieckiej Luftwaffe. Na przybrzeżnym lotnisku stacjonowały wodnosamoloty. Na terenie bazy powstały oficerskie domki, koszarowce. Całość kompleksu była ściśle tajna. Wodnosamoloty bazowały w ogromnych hangarach. Do dziś zachowała się większość infrastruktury, między innymi: kotłownie, drogi dojazdowe i place manewrowe zbudowane z charakterystycznych płyt betonowych. Przetrwały także koszarowce, budynki magazynowe, spadochroniarnia, wieża obserwacyjna, siedziba komendantury lotniska i budki strażnicze. Większość obiektów jest jednak w złym stanie. Po II wojnie światowej w Rogowie stacjonowały różne jednostki. Ostatnią z nich rozformowano pod koniec 1998 roku. Od 2005 roku w hangarze ma swoją siedzibę Muzeum Lotnictwa i Techniki Militarnej.

Powiązane trasy

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!