• Adres: 78-600 Dobino

Kapliczka murowana, trzykondygnacyjna. Dolną część stanowi cokół zbudowany na planie kwadratu. Środkowa kondygnacja, proporcjonalnie najwyższa zdobna jest narożnymi pilastrami z prostymi, ledwo zarysowanymi głowicami i bazami. We płaskiej prostokątnej wnęce pomiędzy pilastrami w ścianie od strony skierowanej ku skrzyżowaniu dróg umieszczono płaski krzyż bez figury Jezusa. Kondygnacja najwyższa zbudowana jest na zasadzie latarni – narożne kolumienki na planie kwadratu, korespondujące formą z pilastrami z niższej kondygnacji tworzą otwierającą się arkadowo na cztery strony wnękę. W tej wnęce znajduje się figura Matki Bożej Bolesnej. Prosty, dwuskokowy gzyms podokapowy oddziela górną kondygnację od niskiego, namiotowego, czterospadowego daszku, zwieńczonego prostym metalowym krzyżem.

  Kapliczka została wzniesiona prze mieszkańców wsi w okresie międzywojennym. Po wojnie kilkakrotnie odnawiana, z zachowaniem pierwotnej formy. 

Kapliczka murowana, trzykondygnacyjna. Dolną część stanowi cokół zbudowany na planie kwadratu. Środkowa kondygnacja, proporcjonalnie najwyższa zdobna jest narożnymi pilastrami z prostymi, ledwo zarysowanymi głowicami i bazami. We płaskiej prostokątnej wnęce pomiędzy pilastrami w ścianie od strony skierowanej ku skrzyżowaniu dróg umieszczono płaski krzyż bez figury Jezusa. Kondygnacja najwyższa zbudowana jest na zasadzie latarni – narożne kolumienki na planie kwadratu, korespondujące formą z pilastrami z niższej kondygnacji tworzą otwierającą się arkadowo na cztery strony wnękę. W tej wnęce znajduje się figura Matki Bożej Bolesnej. Prosty, dwuskokowy gzyms podokapowy oddziela górną kondygnację od niskiego, namiotowego, czterospadowego daszku, zwieńczonego prostym metalowym krzyżem.

  Kapliczka została wzniesiona prze mieszkańców wsi w okresie międzywojennym. Po wojnie kilkakrotnie odnawiana, z zachowaniem pierwotnej formy. 

Powiązane trasy

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!