Rezerwat został powołany 15 września 2009 r. zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. Jego powierzchnia wynosi 21,99 ha. Ochroną objęty jest przede wszystkim kompleks mechowisk źródliskowych i torfowisk mszarnych z rzadko występującą już fauną i florą, zwłaszcza reliktowych gatunków mszaków i storczyków. Ochrona rezerwatowa dotyczy również reliktowego jeziora  Bukowo Małe. Chroniony jest też kompleks dębowych, bukowych i grabowych starodrzewi.
Występują tu cenne siedliska wymagające ochrony: twardowodne oligo-i mezotroficzne łąki trzęślicowe, torfowiska przejściowe i alkaliczne, trzęsawiska, kwaśne buczyny, lasy dębowo – grabowe i lasy bagienne.
Na terenie rezerwatu występuje dziewięć gatunków roślin chronionych.

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!