Liczniki zainstalowane m.in. na Velo Baltica pokazują rosnącą popularność tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Rekordowe wzrosty liczby rowerzystów odnotowano w miesiącach przedwakacyjnych - w maju 2022 r. w Świnoujściu zarejestrowano 86 tysięcy przejeżdżających, we wrześniu 94 tysiące! - Rower stał się jednym z symboli naszego regionu. Oferujemy mnóstwo atrakcji turystycznych, inwestujemy w nowoczesną infrastrukturę i zachęcamy do aktywnego wypoczynku przez cały rok - komentuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Na trasach rowerowych Pomorza Zachodniego jest już 13 punktów monitorujących natężenie i kierunki ruchu. Najnowsze liczniki zlokalizowano na trasie wokół Zalewu Szczecińskiego, przy drodze Pilchowo-Tanowo oraz przy granicy polsko-niemieckiej w gminie Nowe Warpno. Tam dopiero zaczyna się rejestrowanie jadących na dwóch kółkach, ale z pozostałych rowerowych „bramek” od kilku lat spływają bardzo ciekawe dane. Na trasie Velo Baltica (międzynarodowy szlak EuroVelo10) liczniki zainstalowane w Świnoujściu, Darłowie, Rogowie i Sarbinowie pokazują nawet 40-50 procentowe skoki liczby rowerzystów.   - Rower stał się jednym z symboli naszego regionu. Oferujemy mnóstwo atrakcji turystycznych, inwestujemy w nowoczesną infrastrukturę i zachęcamy do aktywnego wypoczynku przez cały rok - mówi marszałek Olgierd Geblewicz. - Pomiary natężenia ruchu rowerzystów na poszczególnych odcinkach tras dostarczają nam informacji, które są istotne przy planowaniu kolejnych rowerowych inwestycji. Zgromadzone i ogólnodostępne dane statystyczne są również przydatne przedsiębiorcom z sektora turystyki. Pokazują, jak wydłuża się sezon. Kiedy jest największy popyt na usługi hotelowe czy gastronomiczne itp.   Coraz dłuższy sezon doskonale widać przede wszystkim w Świnoujściu. W maju ubiegłego roku zliczono tam 86096 rowerzystów. W analogicznym okresie przedpandemicznego 2019 r. zarejestrowano 73609 przejeżdżających. We wrześniu 2019 r. liczniki wskazały 84029 rowerzystów, a we wrześniu 2022 r. aż 93704. W czerwcu również można było zaobserwować spory wzrost liczby przejeżdżających: 120423 (2019 r.) i 125902 (2022 r.). Natomiast statystyki z miesięcy wakacyjnych w 2019 i 2022 roku są niemal identyczne: ok. 153 tysiące rowerzystów w lipcu i ok. 159 tysięcy w sierpniu.  

Jeszcze wyraźniejsze wzrosty liczby rowerowych turystów na Velo Baltica zanotowano w Darłowie i Rogowie. I przed wakacjami, i w wakacje, i po wakacjach.
2019 Darłowo: 6424 (maj), 13907 (czerwiec), 19085 (lipiec), 18718 (sierpień), 5367 (wrzesień)
2022 Darłowo: 8826 (maj), 17220 (czerwiec), 23144 (lipiec), 22787 (sierpień), 7943 (wrzesień) 2019 Rogowo: 9364 (maj), 24408 (czerwiec), 40065 (lipiec), 40539 (sierpień), 10637 (wrzesień)
2022 Rogowo: 13861 (maj), 33173 (czerwiec), 54040 (lipiec), 51124 (sierpień), 15416 (wrzesień).  

Licznik w Rogowie w miesiącach przedwakacyjnych zarejestrował zwiększenie liczby rowerzystów aż o 48 procent (!), porównując dane z lat 2022 i 2019. W czasie pandemii ten odcinek nadbałtyckiej trasy również bywał zatłoczony, np. w lipcu 2020 r. zarejestrowano 48027 rowerzystów, a w sierpniu 2020 r. 48283.
Ze względu na restrykcje COVID-owe i ograniczenie możliwości wyjazdów zagranicznych - na polskim Wybrzeżu turystów było więcej niż zwykle, a rower stał się jedną z najpopularniejszych aktywności. Np. w Sarbinowie w lipcu 2020 r. licznik zarejestrował 58345 rowerzystów, a w sierpniu 63469! Aż 56 procent więcej niż w 2019 roku.   Ciekawych danych dostarczył również punkt pomiarowy w Nowym Objezierzu (gmina Moryń, powiat gryfiński), przez które przebiega Trasa Pojezierzy Zachodnich. Porównując rok 2022 i 2019 - w maju natężenie ruchu rowerowego wzrosło tam o prawie 70 procent, w lipcu o 200 procent, a we wrześniu o ponad 106 procent! Przy czym wyraźne skoki były już widoczne w latach pandemicznych - 2020 i 2021.   Z kolei licznik na trasie Blue Velo w Chwarstnicy (gm. Gryfino) pokazuje niemal identyczne wyniki pomiarów natężenia ruchu w latach 2019 i 2022, a wyraźny pik w wakacje 2020.   Więcej danych statystycznych, wykresy i mapy znaleźć można na: https://rowery.wzp.pl/rowerzysci-sie-licza   - Liczniki na Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego są zlokalizowane tak, by dostarczać jak najbardziej wiarygodnych danych na temat ruchu tranzytowego, długodystansowego - tłumaczy Wanda Nowotarska, pełnomocniczka marszałka województwa ds. komunikacji rowerowej. - Nie lokalizujemy punktów pomiarowych w dużych miastach czy ich bliskiej okolicy, by nie zliczać jadących na rowerze do pracy czy do sklepu.   Czujniki zliczające rowerzystów działają w Świnoujściu, Darłowie, Rogowie, Sarbinowie, Bornem Sulinowie, Chwarstnicy, Kołczewie, Nowym Objezierzu, Toporzyku, Mostkowie i Czarnocinie. Pod koniec ubiegłego roku wykonano wspomniane na wstępie „bramki” pomiarowe w okolicy Tanowa (przy zjeździe na Bartoszewo) i Nowego Warpna. W tym roku liczniki mają zostać zainstalowane na odcinkach Dąbie - Lubczyna i Mielno - Koszalin. Planowane są też punkty pomiarowe na szlakach Karlino - Kołobrzeg (2023/24), Wierzchowo - Wałcz (2024 r.) i Marianowo - Ińsko.   Liczniki na bieżąco przekazują dane na stronę internetową i do turystycznej aplikacji „Pomorze Zachodnie”.
***  
Rok 2022 na rowerach (zbiorcze dane z wybranych liczników):
Świnoujście: 795 483
Sarbinowo 199 875
Darłowo 95 380
Mostkowo - Dzikowo 25 420

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!