• Adres: ul. Jedności Narodowej, 76-100 Sławno

Rzeźby plenerowe „Śladami Święców” przedstawiają Święców - pomorski ród możnowładców. Odegrał on znaczącą rolę polityczną na Pomorzu na przełomie XIV i XV wieku, ale również zapisał się na trwałe w historii miasta Sławna. Sławno otrzymało bowiem prawa miejskie z rąk Święców. Zostało lokowane na prawie lubeckim przez Jana, Piotra i Wawrzyńca ze wspomnianego rodu w 1317 r. Monumentalne 2,5-metrowe rzeźby powstały podczas ogólnopolskiego pleneru rzeźbiarskiego zorganizowanego przez Urząd Miejski w Sławnie oraz Stowarzyszenie „Akson” w 2010 r. Przedstawiają księżną Zofię - żonę Barnima IV (autor rzeźby - R. Nowak), Wawrzyńca Święca (autor rzeźby - A. Krzemieniec), Piotra Święca (autor rzeźby - I. Wierzba), Jaśka Święca (autor rzeźby - B. Migel). Przypominają one przechodniom dawną historię miasta.

Powiązane trasy

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!