• Adres: 78-449 Kłomino

Oflag II D Gross Born zbudowany został na wzgórzu zwanym Psią Górką. Był to zespół drewnianych baraków, który początkowo wykorzystywany był przez oddziały Służby Pracy i Robotników, zajmujących się budową poligonu Gross Born. W późniejszym czasie utworzony został obóz przejściowy Dulag IIE, następnie przekształcony w Stalag IIE. Głównie służył on dla żołnierzy szeregowych i podoficerów. Następnie w roku 1940 r. Stalag IIE zamieniono na Oflag IID Gross Born, czyli obóz jeniecki dla oficerów. W latach 1940 -42 przebywali tu francuscy oficerowie, później polscy. W 1944 roku trafili tu Powstańcy Warszawscy. W 1945 r. część sprawnych fizycznie, zdolnych do długiego marszu jeńców zostało ewakuowanych do miejscowości Sandbostel. Pozostali zostali wyzwoleni miesiąc później przez żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. W Oflagu II D powstał dramat „Pierwszy dzień wolności” autorstwa Leona Kruczkowskiego. Obecnie na terenie Oflagu stoi pomnik w kształcie kamiennego krzyża upamiętniający ofiary zbrodni wojennej.

W tym miejscu znajduje się początek historycznej trasy turystycznej "Trakt Jeniecki" utworzonej przez Nadleśnictwo Borne Sulinowo. Są też wiaty i miejsce postoju pojazdów.

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!