Kamienica Schliffenów zwana inaczej kamienicą kupiecką to oddział Muzeum Oręża Polskiego, w którym eksponowane są wystawy czasowe. 

Jest to budynek w stylu gotyckim, wybudowany w I połowie XV wieku. Jest to jeden z najstarszych gotyckich zabytków w regionie. Kamienica pełniła funkcje domu mieszkalnego, a także funkcje handlowe. Mieszkała w niej rodzina kupiecka. Przed II wojną światową mieściło się w niej muzeum Joachima Nettelbecka. Budynek był wielokrotnie przebudowywany, a po II wojnie światowej konieczne było jego odrestaurowanie ponieważ został zniszczony. W czasie prac restauratorskich odsłonięto gotycką cegłę, ostrołukowy portal, zachowano także średniowieczny układ pomieszczeń. 

Kamienica Kupiecka znajduje się na trasie szlaku hanzeatyckiego wytyczonego przez Europejski Szlak Gotyku Ceglanego 

Powiązane trasy

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!