• Adres: 72-015 Drogoradz

Cmentarz znajdujący się na skraju lasu, tuż przy wyjeździe z Drogoradzu, spełniał niegdyś funkcje cmentarza ewangelickiego dla przedwojennych mieszkańców miejscowości Hammer oraz funkcje cmentarza katolickiego dla zamieszkałych tutaj po II wojnie światowej Polaków. Obecnie miejsce to nie pełni już funkcji grzebalnych, ale znajdujące się na jego obszarze polskie groby często odwiedzane są przez rodziny spoczywających tutaj zmarłych. W części ewangelickiej ustawiony został pamiątkowy drewniany krzyż, na którym zamontowano tabliczkę informacyjną w języku polskim i niemieckim. Jest to jeden z kilku cmentarzy w gminie Police objęty gminnym programem oznaczania poewangelickich nekropolii. Na terenie cmentarza zobaczyć można fragmenty nagrobne, pozostałości po niemieckich mogiłach - niestety, nie są one uporządkowane. Przykryte i porośnięte trawą oraz mchem przypominają o dawnych dziejach miejscowości. We wschodniej części cmentarza, na samym skraju lasu zobaczyć można trzy mogiły. Są to groby niemieckich mieszkanek Drogoradzu – matki i jej dwóch córek, które pozostały we wsi po zakończeniu II wojny światowej. Znajduje się tutaj sporo polskich grobów, a wśród nich pamiątkowy Grób Nieznanego Żołnierza. Cmentarz jest uporządkowany i zadbany lecz nie ogrodzony. Trzeba jednak zachować ostrożność udając się w głąb części niemieckiej, gdyż spod ziemi wystają kamienne i drewniane elementy.

Powiązane trasy

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!