• Adres: 78-200 Rościno

Inne

  • Położenie:

    Elektrownia znajduje się we wschodniej części wsi. Po wjeździe do wsi od strony do Białogardu należy skręcić w drugą drogę w lesie w lewo, po 30 m znajdziemy się nad rzeką a po lewej stronie będzie widoczna tama.

Na Parsęcie w 1936 r. wybudowanoą elektrownię. Jest to obiekt unikatowy w skali światowej. Jest to bowiem pierwsza na świecie hydroelektrownia, której napęd był całkowicie pokryty wodą, znajdował się w podwodnej partii niewielkiej zapory z betonu. Elektrownia działa do dziś. Jest to elektrownia przepływowa, w której wody rzeki piętrzone nie są przed stopniem. Oznacza to, że ilość wody dopływającej do elektrowni jest równy ilości wody przechodzącej przez stopień elektrowni. Zapora wykonana jest z betonu, ma 22 m szerokości i około 4 m wysokości. We wnętrzu, pod wodą znajdują się pomieszczenia elektrowni. Turbiny Kaplana znajdują się poniżej poziomu rzeki i napędzają dwa generatory o mocy 120 kw każdy. Zapora stanowiła istotna przeszkodę dla ryb. Utrudniała ona migrację m.in. łososi do tarlisk położonych w górze rzeki. Stan ten uległ zmianie niedawno. Utworzono w tym miejscu nową przepławkę. Stara została wyburzona, a w jej miejsce powstała nowoczesna przepławka, spełniająca swoje zadanie. 

Powiązane trasy

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!