Inne

  • Położenie:

    Prawosławna cerkiew parafialna mieści się w północno wschodniej części miasta, w pobliżu murów miejskich przy ul. Adama Mickiewicza w Koszalinie. Należy do dekanatu Koszalin diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Cerkiew prawosławna (dawniej kaplica zamkowa) wpisana została do rejestru zabytków w listopadzie 1956 r. pod nr A-768.

Kościół zamkowy, gotycki z przełomu XIII i XIV w. - obecnie Cerkiew Prawosławna. Świątynia powstała ok. 1300 r. jako kościół klasztorny cysterek przybyłych do Koszalina w 1278 r. Najstarsza wzmianka o kościele pochodzi z 1491 r.

To ceglany, jednoprzestrzenny kościół wzniesiony na planie prostokąta. Od strony zachodniej znajduje się dobudowana później kruchta. Nie zachowało się istniejące dawniej prezbiterium. Całość przykrywa dwuspadowy dach z ośmioboczną wieżą i sygnaturką. Nawę oświetlają ostrołukowe okna. Najciekawsza, wschodnia elewacja budynku zachowała gotycki łuk tęczowy oraz dekoracyjny parapet ceglany lektorium. Od czasu reformacji, kiedy klasztor opuściły mniszki, kościół popadł w ruinę. Odbudowany w latach 1602-1609 przez księcia  Franciszka, pełnił funkcję kościoła zamkowego. W czasie pożaru miasta w 1718 r. spłonął. Gruntowny remont  przeprowadzono w latach 1818-1819. W 1863 r. kościół otrzymał organy. Po drugiej wojnie światowej kościół klasztorny przeznaczono na cerkiew.

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny to jeden z samodzielnych, kanonicznych Kościołów prawosławnych. Ma on pod swoją jurysdykcją wszystkie parafie prawosławne na terenie RP. Obecny dyptyk kościelny gromadzi 15 kościołów niezależnych od jakiejkolwiek władzy zagranicznej i trzy kościoły częściowo zależne.

 

Powiązane trasy

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!