Inne

  • Dla dzieci
  • Położenie:

    Zamek w Świdwinie położony jest w części zachodniej miasta. Od dworca należy kierować się w stronę centrum, przejść pod Bramą Kamienną, dalej za ratuszem wyłania się pokaźna budowla zamku. 

Pierwsze informacje o zamku o Świdwinie pochodzą z drugiego dziesięciolecia XIV w. Nie wiadomo jednak kiedy dokładnie zamek wybudowano. Pewne jest to, że założono go jeszcze przed nadaniem Świdwinowi praw miejskich (przed 1296 r.). Zamek zaczęto budować z inicjatywy  księcia Przybysława IV. Według najstarszych przekazów zamek pierwotny zamek wyglądał inaczej niż dziś. Dziedziniec zamkowy otaczały 12-metrowe mury. Funkcje obronne pełniły: fosa, most zwodzony, dodatkowy parkan oraz wieża przekształcona później w basztę. Część mieszkalna znajdowała się początkowo w skrzydle północnym, a w miarę napływu mieszkańców rozbudowano pozostałe skrzydła. Zamek na przełomie wieków miał wielu gospodarzy. Zamieszkiwali go Wedlowie, Krzyżacy, wójtowie brandenburscy i joannici. Wedlowie rozbudowali zamek, powstało skrzydło południowe. Następnie wokół Świdwina wymurowano mury obronne, a przy rynku wybudowano kościół. W późniejszym okresie zamek od Wedlów odkupił zakon krzyżacki, który zaczął zyskać na znaczeniu i rozwijał swoją władzę wykupując okoliczne ziemie i nieruchomości. Wówczas rozbudowano północne skrzydło, wzniesiono basztę z otworami strzelniczymi i pokładem widokowym na wysokości 25 m. W murach miejskich utworzono strzelnice, wieże strażnicze oraz cztery dodatkowe baszty. W 1455 r. miasto wraz z zamkiem przejął elektor Księstwa Brandenburskiego Fryderyk II Hohenzollern. W 1540 r. Świdwin został przejęty przez zakon Kawalerów Maltańskich, zwanych joannitami. Nowi właściciele zamku przebudowali go. Nie miały już znaczenia cechy obronne zamku dlatego zasypano fosę i wyburzono część budynków obronnych. Od tej chwili budowla miał mieć charakter reprezentacyjny. Joannici przebywali w Świdwinie i na zamku do 1810 r. W uznaniu za ich zasługi dla rozwoju miasta, umieszczono nad bramą wjazdową do zamku herby rodowe trzech zakonnych komandorów. Po opuszczeniu zamku przez ostatniego z komandorów zakonnych, przeszedł on w świeckie ręce. W XIX w. zamek gościł kilka instytucji państwowych. W skrzydle południowym znajdował się sąd, w części wschodniej urządzono urzędy podatkowy i katastralny, w części zachodniej ulokowano więzienie, a w skrzydle północnym zbrojownię. Niestety przez bardzo długi okres budynek nie był remontowany, co spowodowało, że stan budowli pogarszał się. W czasie I wojny światowej zginęło 202 mieszkańców Świdwina. Aby upamiętnić ten fakt nazwiska poległych zostały wyryte na kamiennym pomniku przy wjeździe do zamku. Podczas II wojny światowej zamek nie ucierpiał, ostał się również podczas niszczenia miasta przez wojska radzieckie. W latach 50-tych północne skrzydło zamku zostało strawione przez pożar. Wówczas władze miasta zdecydowały o przystąpieniu do całkowitego odrestaurowania budynku. Prace trwały sześć lat. Podczas odbudowy północnej części zamku przewrócono jej charakter krzyżacki. Wyeksponowano również fragmenty murów obronnych pochodzących z XIII w. Po remoncie budynek zamku w całości przeznaczono na ośrodek kultury. Znajduje się tu sala widowiskowa na 200 osób, kino, sale wystawowe, sala rycerska przeznaczona na mniejsze imprezy oraz miejska biblioteka publiczna. Przy zamkowej bibliotece znajduje się wejście na basztę. Aby podziwiać piękne widoki z góry należy pokonać 69 schodów w wąskim korytarzyku. Zwiedzając zamek warto zajrzeć do sali wystaw, gdzie obok dorobku lokalnych artystów można obejrzeć pracę Franciszka Starowieyskiego – twórcy tzw. teatru rysunku. Ten ścienny rysunek nosi tytuł „Spór o sztukę współczesną”. W bramie zamkowej znajduje się Centrum Informacji Turystycznej. Zwiedzanie zamku dostępne tylko z przewodnikiem. Dla zwiedzających udostępnione jest skrzydło północne, w którym znajdują się: salon wystaw, sala rycerska i sala widowiskowa. Basztę można zwiedzać w godzinach pracy ośrodka kultury. Bilety normalne na zwiedzanie zamku kosztują 5 zł, a ulgowe 3 zł, natomiast baszty: normalne 2,50 zł, a ulgowe 2 zł.

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!