• Adres: Ratuszowa 5, 78-500 Drawsko Pomorskie

Inne

  • Położenie:

    Budynek dawnego ratusza miejskiego znajduje się w ścisłym centrum Drawska Pomorskiego, ok. 50 metrów od placu Konstytucji 3-go Maja,  przy ul. Ratuszowej 5. Łatwo do niego dotrzeć, a w pobliżu znajduje się wiele miejsc parkingowych.

Pierwotny ratusz został wybudowany już na początku lokacji miasta, tj. na początku XIV wieku i znajdował się w centrum rynku, obecnego placu Konstytucji 3-go Maja. Niestety uległ on całkowitemu zniszczeniu podczas pożaru miasta w 1620 roku. Ratusz odbudowano dopiero w 1707 r. Niestety 139 lat później był już bardzo złym stanie technicznym. Zagrożony zawaleniem budynek stał się jednak przyczyną dość poważnych podziałów w radzie miejskiej. Część radnych chciała bowiem wyremontować budynek i przystosować na nowo do pożądanych funkcji. Ostatecznie jednak podjęto decyzję o zburzeniu starej siedziby i przeniesieniu się do nowej kamienicy kupionej w 1837 r., a znajdującej się przy obecnej ul. Ratuszowej 5. Nie jest znana dokładna data budowy tego obiektu. Kamienica mieszkalna pełniła rolę ratusza do 1945 r. Od zakończenia wojny budynek jest użytkowany jako dom mieszkalny. Na przestrzeni lat ulegał wielokrotnym przebudowom, przez co stracił swoją klasycystyczną bryłę. Na początku XX wieku wybudowano klatkę schodową od strony podwórza, a nieistniejąca dziś drewniana wieżyczka powstała zapewne pod koniec wieku XIX. Główny remont, w trakcie którego zatarto pierwotną formę budynku miał miejsce w 1957 r., kiedy to przebudowano poddasze na cele mieszkalne, a w dachu przebito nowe wystawki. Na terenie podwórza przed 1945 r. znajdowała się także wozownia i pomieszczenia gospodarcze, które rozebrano w latach 70-tych XX w. Obecnie w kamienicy znajduje się 7 mieszkań. Na uwagę zasługuje główne wejście w formie wrót, umieszczone po zachodniej stronie elewacji frontowej. Ciekawą konstrukcję ukazuje również dach naczółkowo-mansardowy oraz elewacja frontowa z gzymsami oraz trapezoidalnymi nadokniami.  W 2010 roku dokonano wymiany pokrycia dachowego.

Powiązane trasy

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!