• Adres: 78-500 Jankowo

Inne

  • Położenie:

    Spichlerz w Jankowie znajduje się centrum wsi, na terenie dawnego zespołu folwarczego. Budynek usytuowany jest między ostatnimi zabudowaniami wsi, na obrzeżu parku dworskiego. 

Spichlerz został wybudowany na początku XX wieku (ok. 1905 roku) według projektu Waltera Gropiusa - światowej sławy architekta. Jest to jedyny obiekt zachowany z całego kompleksu zabudowań folwarcznych w Jankowie.

Gropius przybył do Jankowa w roku 1904, w odwiedziny do swojego stryja. Za jego przyzwoleniem, po ukończeniu szkoły, rozpoczął w Jankowie swoją praktykę jako młody mistrz. Wówczas powstał cały kompleks budynków: dwór, pralnia, kuźnia, budynki mieszkalne dla robotników oraz spichlerz. Do dzisiejszego dnia swój pierwotny wygląd zachował tylko spichlerz, reszta budynków została przebudowana lub całkowicie rozebrana.

Spichlerz jest w całości murowany, część fasady jest otynkowana. Bryłę budynku tworzą trzy przenikające się prostokąty. Posiada on dwie kondygnacje, wysoką piwnicę oraz wieżyczkę z 5 kondygnacjami. Pokryty jest dachem dwu i czterospadowym. Warte uwagi są drewniane umocnienia w wyższych kondygnacjach budynku. 

Był to bardzo nowoczesny obiekt, gdyż posiadał ręczne windy do transportu pionowego, zegar (aktualnie została tylko po nim tarcza) oraz zbiornik wyrównawczy o pojemności 5m3

W spichlerzu magazynowano zboże, aż do lat sześćdziesiątych XX wieku. Następnie do 1975 roku był wykorzystywany przez PGR do gromadzenia nawozów sztucznych. Z biegiem czasu obiekt popadł w ruinę. W 1977 roku został wpisany na listę zabytków, lecz to nie poprawiło jego sytuacji. Dopiero w 2004 roku Gmina Drawsko Pomorskie przejęła obiekt i zabezpieczyła budynek przez dalszą dewastacją naprawiając dach i wzmacniając ściany. 

Według gminnej dokumentacji stan budynku określa się na 3 poziom w 5-stopniowej skali zachowania obiektu. Najpoważniejsze zagrożenia dla budowli stanowią ubytki cegieł. Ze względów bezpieczeństwa wejścia do spichlerza są zamurowane. Budynek można podziwiać z zewnątrz, przy okazji odwiedzając pobliski park dworski. 

 

Powiązane trasy

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!