• Adres: 76-150 Darłowo

Inne

  • Położenie:

    Stare Miasto znajduje się w centrum Darłowa, pomiędzy ulicami: M.Curie - Skłodowskiej, o. D. Tynieckiego, Wałową oraz rzeką Wieprza.

Stare Miasto w Darłowie ze względu na dobrze zachowany średniowieczny układ urbanistyczny, liczne zabytki oraz niemal zupełny brak zniszczeń wojennych jest niezwykle malowniczym i interesującym miejscem. Stare Miasto założono na obszarze przypominającym kwadrat. Regularny kształt zawdzięcza drugiej lokacji Darłowa, która miała miejsce w 1312 r. Plan dawnego miasta wykazywał jedynie pewną nieregularność w południowo-wschodniej części, gdzie znajdował się zamek. Zamek mieści się na wyspie Młyńskiej i oddzielony był od miasta fosami, które obecnie są zasypane.

Centralną częścią Starego Miasta jest rynek, na którego środku stał ratusz. Po pożarze średniowiecznego ratusza wzniesiono nowy – istniejący do dziś i znajdujący się bliżej kościoła mariackiego. Ulice przecinają się pod kątem prostym, tworząc regularne kwartały zabudowy. Niestety do naszych czasów nie zachowały się mury miejskie. Skutkiem tego było stopniowe zacieranie się granicy między Starym Miastem a przedmieściami. Jedną z nielicznych pozostałości po systemie obronnym miasta pozostaje wychodząca na północ Brama Wysoka. W obrębie Starego Miasta największą atrakcją jest górujący nad nim zamek.

Do obiektów wpisanych do rejestru zabytków leżących na terenie Starego Miasta należą: zamek, ratusz, Brama Wysoka, kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej, kaplica pw. św. Jerzego, kościół pw. św. Gertrudy. kamienice przy ul. Powstańców Warszawskich (nr 49, 51, 56), M. Curie-Skłodowskiej (nr 23) i Pl. T. Kościuszki (nr 17) oraz młyn wodny przy ul. Kanałowej.

Powiązane trasy

Ikona

Velo Baltica

235 km
Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!