• Adres: 78-100 Kołobrzeg

Inne

  • Położenie:

    U ujścia Parsęty, na jej prawym brzegu, położony jest port pasażerski, w którego północnej części wyróżnia się budowla z czerwonej cegły - Fort Ujście. Obiekt znany jest bardziej jako latarnia morska, gdyż stara budowla militarna jest podstawą, na której wieża latarni została zbudowana i to ta wieża bardziej rzuca się w oczy. Wizualnie tworzą jedną całość. Funkcjonalnie jest to obiekt nawigacyjny a o jego dawnym znaczeniu obronnym powoli się zapomina. Dojeżdża się tu jednokierunkową ulicą Towarową, która płynnie przechodzi w ulicę Morską, wyprowadzającą ruch na zewnątrz portu. Pod fort prowadzą również tory bocznicy kolejowej, okazjonalnie wykorzystywane przez pociągi osobowe. W porcie obowiązuje zakaz ruchu pojazdów dłuższych niż sześciometrowe. Autokarem podjechać można tylko do skrzyżowania  ul. Towarowej ze Spacerową i Portową. W tym miejscu jest możliwość 15-minutowego postoju w celu wysadzenia lub zabrania pasażerów. Obok jest parking płatny i strefa płatnego parkowania dla aut osobowych.

Port zawsze był miejscem o znaczeniu militarnym, gdyż gwarantował dostawy zaopatrzenia, posiłków i mógł być drogą ewakuacji. Fort Ujście, którego konstrukcja była doskonalona od siedmenastego wieku, zawdzięcza swój obecny kształt rozwojowi myśli technicznej - od prostego szańca, poprzez murowany bastion z drewnianą palisadą od strony morza z lat 1770-1774, aż do trzykondygnacyjnej budowli otoczonej murem w latach 1832-1836. W takim stanie fort przetrwał do lat II wojny światowej i w marcu 1945 roku był ostatnim puktem oporu Niemców. Został zdobyty w ostatnim dniu bitwy o Kołobrzeg - 18. marca. 

Najniższa kondygnacja do dziś kryje źródło, które dawało załogom fortu zabezpieczenie w dostęp do słodkiej wody. Znajdowały się tam ponadto magazyny aprowizacji, broni, prochu, pocisków. Na drugiej, środkowej kondygnacji były stanowiska piechoty, a na trzeciej - artylerii. Po siedem okien strzelniczych w obu górnych kondygnacjach pozwalało na prowadzenie ognia we wszystkich kierunkach. Budowla była przykryta ziemią.

Pierwsza latarnia morska na Forcie Ujście została wybudowana w 1899 roku, kiedy to miasto żegnało się funkcją twierdzy a obiekty militarne zostały skomunalizowane. Po dziesięciu latach budynek o konstrukcji ryglowej rozebrano a na jego miejsce postawiono murowany. Przetrwał on do marca 1945, kiedy to sami Niemcy wysadzili go w powietrze, aby utrudnić wojskom polskim wykonywanie namiarów dla artylerii. Już 1 listopada 1945 roku uruchomiono nową latarnię, wybudowaną z cegieł rozbiórkowych przez żołnierzy garnizonu radzieckiego, która po kosmetycznych zmianach służy do dziś. W podziemnej kondygnacji Fortu Ujście mieści się muzeum minerałów. Do niedawna działał też klub muzyczny i dyskoteka.

Powiązane trasy

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!