• Adres: ul. Jedności Narodowej, 76-100 Sławno

Inne

  • Położenie:

    Brama Koszalińska jest zlokalizowana w ścisłym centrum Sławna, w południowej części starego miasta przy ul. Jedności Narodowej. Zjeżdżając z obwodnicy od strony Szczecina w kierunku centrum należy jechać drogą 205 na Darłowo. Po przejeździe pod wiaduktem należy zjechać z drogi 205, która dalej wiedzie w kierunku Darłowa i pojechać prosto w ul. Koszalińską. Na końcu ul. Koszalińskiej, z prawej strony, widoczny będzie budynek poczty, a dalej na wprost, ale już przy ul. Jedności Narodowej dostrzec można Bramę Koszalińską.

Pierwsza wzmianka o obiekcie pochodzi z 1453 roku. Sławno posiadało trzy bramy. Dwie z nich: Koszalińska i Słupska przetrwały do dzisiejszych czasów. Od nazw bram wzięto nazwy ulic znajdujących się w jej pobliżu, zatem w pobliżu Bramy Koszalińskiej przebiegała ul. Koszalińska (dziś ul. Jedności Narodowej). Przez obie bramy wiódł ważny szlak handlowy Szczecin - Gdańsk. Na mapie Pomorza E. Lubinusa z 1618 r., na której krawędziach umieszczono panoramy wybranych miast pomorskich, jest i Sławno. Można na niej zobaczyć pierwotny wygląd bramy. Jest ona jedną z niewielu pozostałości dawnych fortyfikacji obronnych miasta.

Jest to budowla wolnostojąca, zbudowana w stylu gotyckim z cegły ceramicznej pełnej, w wątku wendyjskim, na rzucie zbliżonym do kwadratu. Fundamenty tworzą kamienie polne. Brama jest czterokondygnacyjna. W dolnej kondygnacji bramy znajduje się ostrołukowy przejazd. Brama nakryta jest obecnie czterospadowym dachem - pierwotnie był to dach dwuspadowy. Elewacja północna i południowa zdobiona jest sześcioma wydłużonymi, smukłymi blendami, które zamknięte są ostrołukowo. Każda z blend jest podzielona na dwa lancety, a ponad nimi znajdują się okrągłe rozety. Elewacja wschodnia ma trzy blendy, a zachodnia dwie. W elewacjach bramy występują strzelnice, które zostały przerobione na otwory okienne. Część oryginalnych strzelnic zachowała się na czwartej kondygnacji bramy, ale widoczne są one tylko od wnętrza. W ścianach bramy widoczne są otwory maculcowe, które służyły do montowania belek rusztowań w przypadku podjęcia prac remontowych. W XVIII wieku mury, jak i bramy miejskie traciły stopniowo na znaczeniu. Pozbawione roli militarnej obwarowania miejskie przeżywały dość złożone losy.

Tak było również z Bramą Koszalińską. W 1738 r. właścicielem bramy stał się miejscowy garnizon. Po remoncie adoptował pomieszczenia na warsztaty. W 1913 r. brama przeszła w ręce organizacji młodzieżowych. Po II wojnie światowej strażacy wykorzystywali ją do suszenia węży strażackich. W latach 80. bramę przejął Sławieński Dom Kultury, potem kolejno Naczelna Organizacja Techniczna, ponownie Dom Kultury, a wreszcie Gmina Miasto Sławno. Obecnie brama nie jest użytkowana.

Dalsze losy historycznego budynku pozostają zagadką. Niewątpliwie Brama Koszalińska, podobnie jak Brama Słupska tak silnie wrosły już w krajobraz miasta, że współcześni mieszkańcy będą chcieli zachować w dobrym stanie tych świadków historii dla dalszych pokoleń.

Powiązane trasy

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!