• Adres: 1 maja, 78-230 Świdwin

Inne

  • Położenie:

    Brama miejska w Świdwinie znajduje się w samym centrum miasta, przy ul. 1 Maja.

Brama miejska, zwana Kamienną pochodzi z XIV w. Jest pozostałością obwarowań miejskich, broniła dostępu do miasta. Oddzielała starą część miast od nowej. Brama kamienna była jedną z trzech gotyckich bram w murach obronnych okalających miasto. Mury obronne, które chroniły osadę przed najazdami w XVIII w. prawie całkowicie zostały rozebrane. Zachował się do dziś jedynie ich fragment, znajdujący się przy ulicy nad Regą, w odległości kilkuset metrów od bramy. Jeszcze jakiś czas po wojnie brama posiadała potężne drewniane wrota, które przetrwały wojnę i stanowiły ozdobę tego zabytkowego miejsca. Niestety w latach 90-tych XX w. wrota te zostały skradzione podczas remontu bramy. Na czas prac wrota przeniesiono do miejskich magazynów, skąd już nigdy nie wróciły. Sprawcy kradzieży nie odnaleziono. Brama jest obecnie w bardzo dobrym stanie. Na przełomie wieków była kilka razy przebudowywana. Zbudowano ją na planie czworokąta. Brama ma dwie kondygnacje i poddasze. Zbudowana jest z dużej cegły gotyckiej przemurowanej kamieniami polnymi. Dach bramy jest dwuspadowy, stromy, oparty na konstrukcji drewnianej. Od strony wschodniej do bramy dobudowano blendy (ściany przyporowe). Przejazd pod bramą zakończony jest ostrym łukiem. Zdobi go para nowych dębowych wrót, nawiązujących stylem do architektury gotyckiej. Wejście do bramy dawniej mieszczące się u jej podnóża, zostało zamurowane. Dzisiaj można do niej wejść przez przyległą kapliczkę. Niestety Bramę można podziwiać jedynie z zewnątrz.

Powiązane trasy

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!