Kościół  pochodzi z I połowy XIV w. W wyniku wielu pożarów, które dotknęły kościół, z jego pierwotnego wnętrza prawie nic nie zostało. Dlatego też wiele elementów w budowli pochodzi z innych świątyń, m.in. barokowy ołtarz z rozebranego kościoła pw. św. Piotra oraz epitafium Faustusa Knigge ze zniszczonej katedry kołobrzeskiej. Prawdopodobnie jedynymi elementami pochodzącymi z pierwotnego kościoła są trzy rzeźby gotyckie znajdujące się w arkadach nawy głównej. Obecny stan kościoła jest wynikiem wielu prac i remontów wykonanych w różnych epokach. Kościół jest trzynawowy, wybudowany w stylu gotyckim. Prezbiterium, nawa główna i nawy boczne posiadają sklepienie gwiaździste. Od strony zachodniej wznosi się krzywa wieża zakończona hełmem barokowym.

W skład zabytkowego wyposażenia świątyni wchodzi: ołtarz główny, ołtarz boczny, barokowe organy i chrzcielnica, rzeźby gotyckie z XV-XVI w. oraz trzy mosiężne żyrandole z XVII w. Ołtarz główny w stylu barokowym powstał ok. 1700 r. Najprawdopodobniej został ufundowany przez ówczesną szlachtę. Ołtarz składa się z trzykondygnacyjnego retabulum ustawionego na wtórnej prostokątnej mensie. Na pierwszej kondygnacji znajdują się cztery kolumny oraz dwie figury świętych. Pierwszą kondygnację oddziela od drugiej gzyms. W centrum drugiej kondygnacji uwieczniono scenę "Ukrzyżowania". Trzecia kondygnacja zawiera scenę "Opłakiwania". Zwieńczeniem jest rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego. Zabytkowy barokowy ołtarz boczny znajduje się w nawie północnej. Ołtarz boczny jest skromniejszy, ale równie piękny i ciekawy. Ambona znajduje się po lewej stronie ołtarza głównego i jest podwieszona. Pochodzi z 1688 r. i została ufundowana przez rodzinę Batzen. Ambona była kilkakrotnie przebudowywana na przełomie XIX i XX w. W kruchcie kościoła znajduje się zabytkowa chrzcielnica. Organy zostały wykonane w 1775 r. przez organomistrza Marra z Berlina, a następnie całkowicie przebudowane w 1912 r. Większość mszy odprawianych w kościele odbywa się przy akompaniamencie organów. Kościół ma bardzo dobrą akustykę, a organy piękny czysty dźwięk, dlatego tradycją stały się częste koncert organowe. W kościele znajdują się również ciekawe witraże zachowane z początku XX w. Najciekawsze, przedstawiające m.in. Lutra, znajdują się w zakrystii. Ściany kościoła pokrywają piękne, warte uwagi malowidła.

Ciekawostką jest to, że z istniejących pierwotnie w wieży kościoła pięciu brązowych dzwonów, cztery największe w czasie I wojny światowej w roku 1917 zdjęto i przetopiono na amunicję. Obecnie w wieży znajdują się trzy stalowe dzwony i wszystkie pochodzą z 1922 r. W parafii pracują siostry Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa. Kościół jest bardzo ładnie położony, w obrębie starego miasta. Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych bocznym wejściem.

Powiązane trasy

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!