Inne

  • Położenie:

    Brama Wysoka znajduje się w południowej części Starego Miasta w Gryficach, przy ulicy Wysoka Brama, nieopodal Ronda Księcia Warcisława III.

Brama Wysoka jest pozostałością murów obronnych, którymi zostały otoczone Gryfice. Ze względu na położenie brama była również nazywana Kamieńską, Nowogardzką lub Szczecińską. W miejscu obecnej bramy już w 1300 roku stał pierwszy budynek o tym samym przeznaczeniu. Obecny zaczęto wznosić w XV wieku. Wysoka Brama jest jednym z trzech dawnych wjazdów do Gryfic. Swoją nazwę zawdzięcza wysokiej i smukłej sylwetce. Do XVII wieku brama była połączona zwodzonym mostem z barbakanem, umieszczonym na przedpolu.

Brama Wysoka jest budowlą trójkondygnacyjną wymurowaną na rzucie prostokąta z cegły w wątku wenedyjskim. Na skutek pożaru z 1658 roku budynek został obniżony do obecnie zachowanej wysokości. Mimo tego nazwa się utrzymała. Obniżony korpus nakrywa czterospadowy dach z sygnaturą. W późniejszym czasie otwory strzelnicze występujące pierwotnie na każdej kondygnacji zastąpiono szerszymi okienkami. Ostrołukowy otwór bramny nakrywa drewniany strop. Prowadnica kraty blokującej przejazd została umieszczona nietypowo – wewnątrz budynku bramy. W elewacji od strony miasta zwracają uwagę ceglany fryz oraz blendy. Przez cały okres swojej świetności brama pełniła nie tylko funkcję obronne, ale była także punktem poboru cła. Na przełomie XVIII i XIX wieku dostawiono do niej nawet domki poborców, które nie dotrwały do naszych czasów.

Obecnie w bramie ma swoją siedzibę Punkt Informacji Turystycznej oraz Muzeum i Galeria „Brama”. Na ekspozycji można zobaczyć zabytki związane z dziejami Gryfic. Są na niej dokumenty, przedmioty codziennego użytku, pamiątki, zbiory geologiczne i militaria.

Aplikacja mobilna | Pomorze Zachodnie

App Aplikacja mobilna Pomorze Zachodnie

Z nami nie zgubisz się na trasie! W naszej aplikacji znajdziesz dokładną mapę tras i wycieczek, ciekawe miejsca i wydarzenia, panoramy 360 i dużo, dużo więcej!